DPO2287/2016
ID intern unic:  366441
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2287
din  24.08.2016
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători medicali

Publicat : 02.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 288-292     art Nr : 612
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție la perfecționarea procesului curativ-profilactic și  înalt  profesionalism,  se  conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Boris CUCUTĂ                   -   medic la Institutul Oncologic
    doamnei
    Cornelia
    GUȚU BAHOV                  -    șef de secție la Spitalul Clinic Municipal
                                                     „Sfînta Treime”, Chișinău
    domnului
    Alexandru LUNGU              -    șef de secție la Centrul Național de  Sănătate 
                                                     Publică
    domnului
    Ion LUPAN                         -    profesor universitar la Universitatea de Stat
                                                     de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”
    domnului
    Gheorghe
    ROJNOVEANU                 -    profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                                     Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”
    domnului
    Valeriu SAVA                      -    coordonator programe de sănătate în cadrul Biroului
                                                      de Cooperare al  Elveției  în  Republica  Moldova
    domnului
    Eusebiu SENCU                 -    conferențiar universitar la Universitatea de Stat
                                                    de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”
    doamnei
    Minodora TIZU                   -    director al Asociației Medicale Teritoriale Ciocana,
                                                      municipiul Chișinău
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Valentina BOBEICO            -    asistentă medicală superioară la Centrul Sănătății
                                                      Familiei „Galaxia”, municipiul  Chișinău
    domnului
    Sergiu CIOBANU               -    profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                                     Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
    doamnei
    Veronica MÎȚA                   -    asistentă medicală principală la Spitalul Clinic
                                                     Municipal „Sfînta Treime”, Chișinău
    domnului
    Ghenadie
    ZAPOROJAN                    -    vicedirector al Dispensarului Republican  de
                                                     Narcologie;
Medalia „Nicolae Testemițanu”
    domnului
    Veaceslav BATÎR                -   director al Centrului Medicilor de  Familie
                                                     municipiul  Bălți
    domnului
    Adrian BELÎI                      -    profesor universitar la Universitatea de Stat
                                                    de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
    domnului
    Octavian CIRIMPEI            -    șef al Centrului Republican de Leziuni Termice
    domnului
    Alexandru CLIM                 -    șef de secție la Institutul de Medicină Urgentă
    domnului
    Ion DAMASCHIN             -    medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
                                                    Chișinău
    domnului
    Valeriu GOBJILA               -    director al Centrului Stomatologic Municipal 
                                                    Chișinău
    domnului
    Constantin MAROLA         -    șef de secție la Centrul de Sănătate Publică 
                                                    Raional Strășeni
    domnului Ion
    ȘALARU                            -    prim-vicedirector al Centrului Național de
                                                    Sănătate Publică
    domnului
    Victor VOLNEANSCHI     -    conferențiar universitar la Universitatea de Stat
                                                     de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Liudmila CARDANIUC      -    șef de secție la Spitalul Clinic Municipal
                                                    „Sfînta Treime”, Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2287-VII. Chişinău, 24 august 2016.