DPO2288/2016
ID intern unic:  366442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2288
din  24.08.2016
privind conferirea de distincții de stat
unor lucrători din sistemul financiar

Publicat : 02.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 288-292     art Nr : 613
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar, contribuţie la elaborarea şi implementarea politicii bugetar-fiscale şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    JANDÎC Livia          -    șef de direcție la Ministerul
    Finanţelor
    MOVILĂ Ion           -    șef al Inspectoratului Fiscal de Stat Glodeni;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BASOC Valentina    -    şef de direcţie la Ministerul
    Finanţelor
    GHILAN Raisa         -    şef adjunct de direcţie la Ministerul Finanţelor
    TABAN Lilia            -    șef adjunct de direcţie la Ministerul  Finanţelor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2288-VII. Chişinău, 24 august 2016.