DPO2289/2016
ID intern unic:  366443
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2289
din  24.08.2016
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 02.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 288-292     art Nr : 614
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite deosebite în organizarea proceselor de instruire și pregătire de luptă a  unităţilor  şi  subunităţilor  și  înalt  profesionalism,  se  conferă:
Ordinul „ Credinţă Patriei” clasa III
    BEȘLEAGĂ Vitalie       -    colonel al Armatei Naționale
    ȘARAMET Sergiu        -    colonel al Armatei Naționale;
Medalia „Meritul Militar”
    BANU Gheorghe          -    maior al Armatei Naționale
    CAISÎN Nicolae           -    maior al Armatei Naționale
    CAMERZAN Andrei    -    locotenent-colonel al Armatei Naționale
    CEBAN Anatolie          -    locotenent-colonel al Armatei Naționale
    FURTUNĂ Liviu           -    locotenent-colonel al Armatei Naționale
    HAREA Alexandru        -    colonel al Armatei Naționale
    SEU Veaceslav             -    locotenent-major al Armatei Naționale
    SPĂTARU Iurie            -    locotenent-colonel al Armatei Naționale;
Medalia „Meritul Civic”
    TARLAPAN Nina        -    inginer în cadrul Departamentului dotări al
                                              Ministerului Apărării;
Medalia „Nicolae Testemițanu”
    CONDURARI Ion       -    medic la Spitalul Clinic Militar Central, colonel
    VACULIN Ion             -    șef adjunct al Spitalului Clinic Militar Central,
                                              locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2289-VII. Chişinău, 24 august 2016.