DPO2290/2016
ID intern unic:  366533
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2290
din  25.08.2016
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai Inspectoratului General al Poliției
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 633
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul „Ștefan cel Mare”
    domnului Vasile IVAS           - colonel de poliţie;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Livii BAZIUC         - colonel de poliţie
    domnului Marin MANIȚA     - maior de poliţie
    domnului
    Constantin SECRIERU         - maior de poliţie;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Sergiu BORODA - colonel de poliţie
    domnului Ivan CEBOTARU - colonel de poliţie
    domnului Roman DRAGOI    - locotenent-major de  poliţie;
Medalia „Pentru Vitejie”
    domnului
    Valeriu COJOCARU            - colonel de poliţie
    domnului
    Grigore MOGA                    - colonel de poliţie
    doamnei
    Ludmila ODOBESCU         - maior de poliţie
    domnului Ruslan OLARU     - sergent-inferior de poliție
    domnului
    Gheorghe ROȘCA               - sergent de poliţie
    domnului
    Dorin SPIRIDON                 - colonel de poliţie
    domnului
    Vasile STRAISTARI            - plutonier-major de poliţie
    domnului
    Victor TUDOROVICI          - maior de poliţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2290-VII. Chişinău, 25 august 2016.