DPO2291/2016
ID intern unic:  366534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2291
din  25.08.2016
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai Serviciului Protecției Civile
și Situațiilor Excepționale
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 634
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, bărbăţia şi spiritul de sacrificiu, manifestate la salvarea de vieți omenești și lichidarea urmărilor calamităților naturale, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I următorilor:
    GOLOVACI Sergiu    -    șef adjunct de serviciu, colonel
                                             al serviciului de salvare
    VINICIUC Anatolie    -    șef adjunct de serviciu, colonel
                                             al serviciului de salvare;
Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    BARBU Ghenadie       -    șef de direcție, colonel al serviciului
                                             de salvare
    OPREA Alexandru      -    șef adjunct de serviciu, colonel
                                             al serviciului de salvare;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    DROBOT Svetlana      -    șef de direcție, locotenent-colonel
                                             al serviciului de salvare
    PUȘCAȘU Liliana       -    șef de direcție, locotenent-colonel
                                             al serviciului de salvare.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2291-VII. Chişinău, 25 august 2016.