DPO2292/2016
ID intern unic:  366535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2292
din  25.08.2016
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 635
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Oleg BLIȘCEAC    - colonel al serviciului de salvare
    domnului Mihail BORȘ           - colonel al serviciului de salvare
    domnului
    Valentin GORGAN                - colonel de poliţie
    domnului Marin LISÎ               - colonel
    domnului
    Eugeniu ȘEVCIUC                 - colonel de poliție;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Viorel GAINA         - locotenent-colonel de poliţie
    doamnei
    Galina VELICDANOVA       - inginer superior al Serviciului
                                                    Tehnologii Informaționale;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Petru AVĂDĂNI    - locotenent-major
    domnului Andrian CREȚU      - colonel de poliţie;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului                                - șef de direcție în cadrul Biroului
    Valeriu CERTAN                     Migrație și Azil.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2292-VII. Chişinău, 25 august 2016.