DPO2295/2016
ID intern unic:  366538
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2295
din  26.08.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ion BUJOR și doamnei Larisa EREMIA
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 638
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în turnarea filmelor documentare consacrate apărării independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova și contribuţie la educarea tinerei generații în spiritul patriotismului, se conferă „Ordinul de Onoare”:
    domnului Ion BUJOR           - președinte al Companiei Independente TV „Mirador”
                                                  a Organizației Obștești „VIDOINF”, orașul Ștefan Vodă
    doamnei Larisa EREMIA     - producător de filme documentare în cadrul Companiei
                                                  Independente TV „Mirador” a Organizației Obștești
                                                  „VIDOINF”, orașul Ștefan Vodă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2295-VII. Chişinău, 26 august 2016.