DPO2306/2016
ID intern unic:  366542
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2306
din  01.09.2016
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de colaboratori ai Serviciului Vamal
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 642
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic.- Pentru merite în perfecţionarea controlului vamal,  contribuţie la fluidizarea traficului de mărfuri şi călători şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa III următorilor:
    CIUMACENCO Natalia     - șef de direcție
    GOIAN Veaceslav              - şef al Biroului Vamal Cahul
    POPA Valentina                  -  șef interimar de direcție;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BENEȘ Olga                       -  şef al Postului Vamal „Zona Economică
                                                   Liberă Ungheni”
    ȘVEȚ Vladislav                   -  șef de direcție.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2306-VII. Chişinău, 1 septembrie 2016.