OMSM638/2016
ID intern unic:  366568
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 638
din  12.08.2016
cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim
alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile
de învăţămînt din Republica Moldova
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 1435
    MODIFICAT
    OMSMPS622 din 21.05.18, MO183-194/08.06.18 art.858    În scopul ameliorării statutului nutriţional al copiilor, promovării cunoştinţelor şi formării deprinderilor de alimentaţie raţională, în temeiul art. 38 şi art. 44 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183) şi pct. 6 subpct. 16, lit. d) al Regulamentului Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010, pct.9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită a aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,
ORDON:
    1. Se aprobă Recomandările pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova (în continuare Recomandări), conform anexei.
    2. Personalul medical şi personalul din blocurile alimentare din instituţiile de învăţămînt general:
    a) vor lua act de informare cu prevederile Recomandărilor prezentului ordin (contra semnătură) şi le vor aplica necondiţionat în practică;
    b) vor respecta principiile de întocmire corectă a meniurilor;
    c) vor evalua alimentaţia şi statutul nutriţional al copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţămînt general, iar către data de 10 ianuarie a fiecărui an, vor prezenta datele la Centrele de Sănătate Publică teritoriale.
    3. Medicii-şefi ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale:
    a) vor supraveghea condiţiile sanitare de alimentaţie şi statutul nutriţional al copiilor şi elevilor din instituţiile de învăţămînt general;
    b) vor asigura instruirea personalului medical şi personalului din blocurile alimentare din instituţiile de învăţămînt general, conform prevederilor legislaţiei sanitare în vigoare;
    2) vor înainta propuneri către Autorităţile Administraţiilor Publice Locale şi Direcţiile de învăţămînt municipale şi teritoriale privind ameliorarea condiţiilor sanitare din blocurile alimentare şi a statutului nutriţional al copiilor;
    3) vor prezenta datele către data de 2 februarie a fiecărui an privind evaluarea alimentaţiei şi statutului nutriţional al copiilor din instituţiile de învăţămînt general Centrului Naţional de Sănătate Publică.
    4. Centrul Naţional de Sănătate Publică (dl Iurie Pînzaru - director):
    a) va asigura suportul metodologic necesar specialiştilor din cadrul Centrelor de Sănătate Publică teritoriale privind supravegherea alimentaţiei şi nutriţiei copiilor din instituţiile de învăţămînt general şi la implementarea Recomandărilor prezentului ordin;
    b) va generaliza datele privind alimentaţia copiilor din instituţiile de învăţămînt general parvenite din Centrele de Sănătate Publică teritoriale cu informarea Ministerului Sănătăţii către data de 1 martie a fiecărui an.
    5. Se recomandă Autorităţilor Administraţiilor Publice Locale şi Direcţilor de învăţămînt municipale şi teritoriale:
    a) de a dota cu utilaj şi inventar necesar blocurile alimentare din instituţiile de învăţămînt general, conform rigorilor;
    b) de a monitoriza calitatea alimentaţiei copiilor din instituţiile de învăţămînt general.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Aliona Serbulenco, viceministru, medic-şef sanitar de stat al Republicii Moldova.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                 Ruxanda GLAVAN

    Nr. 638. Chişinău, 12 august 2016.


    recomandări
    [Recomandări modificate prin OMSMPS622 din 21.05.18, MO183-194/08.06.18 art.858]