HCEC80/2016
ID intern unic:  366604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 80
din  09.08.2016
cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea
Ambasadei Ordinului Suveran de Malta în
Republica Moldova în
vederea monitorizării alegerilor
Președintelui Republicii Moldova
din 30 octombrie 2016
Publicat : 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305     art Nr : 1471     Data intrarii in vigoare : 09.08.2016
    Ambasada Ordinului Suveran de Malta în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.
    În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3), (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
    1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl von Canisius Peter-Canisius (cetăţean al Republicii Austria, paşaport nr. ...) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 din partea Ambasadei Ordinului Suveran de Malta în Republica Moldova.
    2. În activitatea sa persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                   Alina RUSSU


    Secretar                                                                     Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 80. Chișinău, 9 august 2016.