DPO2319/2016
ID intern unic:  366654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2319
din  08.09.2016
privind conferirea  Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Maria GHEORGHIȚĂ
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 667
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și activitate metodico-ştiinţifică intensă, doamnei Maria GHEORGHIȚĂ, profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2319-VII. Chişinău, 8 septembrie 2016.