DPO2321/2016
ID intern unic:  366655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2321
din  08.09.2016
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 668
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi contribuţie la organizarea şi desfăşurarea la un înalt nivel profesional a măsurilor de protecţie şi pază, se conferă:
    Ordinul „Credinţă Patriei ” clasa III următorilor:
    ANTOCI Iurie                - locotenent-colonel
    DIACENCO Mihail        - colonel;
    Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    AVĂDĂNII Iurie            - căpitan
    MIRON Veaceslav         - locotenent-colonel
    SPETEȚCHI Sergiu        - locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2321-VII. Chişinău, 8 septembrie 2016.