DPO2328/2016
ID intern unic:  366662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2328
din  08.09.2016
privind aprobarea semnării Acordului de la Paris
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 675
    În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 81 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se aprobă semnarea Acordului de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015, în cadrul celei de-a 21-a Conferințe a Părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2328-VII. Chişinău, 8 septembrie 2016.