DPO2329/2016
ID intern unic:  366663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2329
din  09.09.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vitalii MRUG
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 676
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea infrastructurii drumurilor, contribuţie la implementarea tehnologiilor avansate în ramură şi activitate managerială prodigioasă, domnului Vitalii MRUG, director general al Societății cu Răspundere Limitată „Genesis Internațional”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2329-VII. Chişinău, 9 septembrie 2016.