DPO2330/2016
ID intern unic:  366664
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2330
din  09.09.2016
privind conferirea de distincţii de stat
domnului Mircea COSMA și doamnei Ludmila SFÎRLOAGĂ
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 677
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea și aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre România și Republica Moldova și pentru susținerea unor acțiuni social-umanitare, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului                        - fondator al Societății Cultural-Istorice
    Mircea COSMA              „Mihai Viteazul”, Ploiești, România;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei                         -  responsabil de relații internaționale în cadrul
    Ludmila SFÎRLOAGĂ     Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
                                            România.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2330-VII. Chişinău, 9 septembrie 2016.