DPO2331/2016
ID intern unic:  366665
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2331
din  09.09.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nae-Simion PLEȘCA
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 678
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la promovarea valorilor culturale şi activitate legislativă şi organizatorică intensă, domnului Nae-Simion PLEȘCA, deputat în Parlament, membru al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2331-VII. Chişinău, 9 septembrie 2016.