DPO2332/2016
ID intern unic:  366666
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2332
din  09.09.2016
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 679
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei cetățenești, profesionalismul manifestat la executarea unor misiuni speciale și contribuție la educarea tinerei generații în spiritul patriotismului, se conferă:
    Ordinul „Ștefan cel Mare” persoanei nominalizate în anexa٭ la prezentul decret;
    Ordinul „Credință Patriei” clasa III persoanelor nominalizate în anexa٭ la prezentul decret;
    Medalia „Meritul Militar” persoanelor nominalizate în anexa٭ la prezentul decret;
    Medalia „Pentru Vitejie” persoanelor nominalizate în anexa٭ la prezentul decret.
    *Anexa conține informații atribuite la secret de stat și urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2332-VII. Chişinău, 9 septembrie 2016.