DPO2334/2016
ID intern unic:  366667
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2334
din  13.09.2016
privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului”
domnilor Vasile ADVAHOV și Vitalie ADVAHOV
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 680
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul artei muzicale, succese în activitatea de creație și contribuție la promovarea tezaurului folcloric național, se conferă titlul onorific „Artist al Poporului” domnilor:
    Vasile ADVAHOV    -    violonist, prim-dirijor al Orchestrei Municipale
                                           de Muzică Populară condusă de frații Advahov,
                                           Chișinău
    Vitalie ADVAHOV    -    acordeonist, conducător artistic al Orchestrei
                                            Municipale de Muzică Populară condusă de
                                            frații Advahov, Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2334-VII. Chişinău, 13 septembrie 2016.