HGM1024/2016
ID intern unic:  366672
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1024
din  06.09.2016
cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale
şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul
instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale
şi internaţionale
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1117
    MODIFICAT
   
HG1405 din 26.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1494


    În temeiul art. 94 alin. (6) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat (ciclul III) instituţiilor de învăţămînt superior în cadrul şcolilor doctorale şi programelor de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu, conform Listei din anexa nr.1.
    2. Se acordă consorţiilor naţionale cu drept de organizare a studiilor superioare de doctorat (ciclul III) autorizare de funcţionare provizorie la programele de doctorat organizate în cadrul şcolilor doctorale care deţin autorizare de funcţionare provizorie, conform Listei din anexa nr.2.
    3. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional va monitoriza procesul de implementare de către instituţiile de învăţămînt superior/consorţiile/parteneriatele naţionale şi internaţionale a recomandărilor din rapoartele de evaluare externă.
    4. Ministerul Educaţiei va ţine cont de rezultatele evaluării externe la repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu

    Nr. 1024. Chişinău, 6 septembrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1405 din 26.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1494]