HGO1032/2016
ID intern unic:  366675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1032
din  08.09.2016
pentru aprobarea proiectului de lege
privind substanţele chimice
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1120
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind substanţele chimice.

    PRIM-MINISTRU                                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Andrei Galbur
    Ministrul finanţelor                                                           Octavian Armaşu
    Ministrul mediului                                                             Valeriu Munteanu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                      Eduard Grama
    Ministrul sănătăţii                                                              Ruxanda Glavan
    Ministrul afacerilor interne                                               Alexandru Jizdan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                Stela Grigoraş
    Ministrul justiţiei                                                               Vladimir Cebotari

    Nr. 1032. Chişinău, 8 septembrie 2016.