HGM1033/2016
ID intern unic:  366676
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1033
din  08.09.2016
cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru
monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1121
    MODIFICAT
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
    În temeiul art. 2 din Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.126-128, art.428), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Setul de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă vor prezenta Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei informaţii, conform indicatorilor din anexa la prezenta hotărîre, cu o periodicitate de cel puțin o dată la patru ani sau, după caz, la necesitate.
    3. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va asigura elaborarea Raportului de țară pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în baza informaţiilor prezentate de către ministere, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, societatea civilă, o dată la patru ani sau, după caz, la necesitatea de a actualiza rapoartele periodice, conform indicatorilor aprobaţi.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                      Gheorghe Brega
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 1033. Chişinău, 8 septembrie 2016.


    anexa
    [Anexa modificată prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]