HCNPFM42/5/2016
ID intern unic:  366702
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 42/5
din  12.08.2016
сu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor
ce nu implementează standarde internaționale
de transparență și cu un grad sporit de risc
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1501     Data intrarii in vigoare : 16.09.2016


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1127 din 19 august 2016


    În vederea executării art. 21 alin. (4) din Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art.213), în temeiul art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Națională a Pieței Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificările și completările ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂȘTE:

    1. Se aprobă Lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și cu un grad sporit de risc, conform anexei.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                 Nina DOSCA

    Nr. 42/5. Chişinău, 12 august 2016.

    anexa
    [Anexa modificată prin HCNPF53/9 din 04.12.17, MO1-6/05.01.18 art.9; în vigoare 05.01.18]