OIFPSA865/2016
ID intern unic:  366746
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 865
din  06.09.2016
cu privire la aprobarea formularului tipizat
al Avizului de plată la impozitul pe avere
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 1545     Data intrarii in vigoare : 16.09.2016
    Abrogat prin OIFPS1115 din 01.11.16, MO379-386/04.11.16 art.1887; în vigoare 04.11.16


    În vederea respectării prevederilor art. 2876 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere, conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 865. Chişinău, 6 septembrie 2016.


    anexa