HGM1064/2016
ID intern unic:  366750
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1064
din  16.09.2016
cu privire la aprobarea Programului-pilot
„Femei în afaceri”
Publicat : 20.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 314     art Nr : 1142
    MODIFICAT
   
HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19


    Pentru executarea prevederilor titlului IV capitolul 10 al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.185-199, art.442), ale poziţiei 63 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.297-309, art.851), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul susţinerii antreprenoriatului feminin, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul-pilot „Femei în afaceri” (se anexează).
    2. Programul-pilot va fi susţinut financiar de proiectul de asistenţă tehnică pentru implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                            Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                             Octavian Armaşu

    Nr. 1064. Chişinău, 16 septembrie 2016.


    program-pilot
    [Programul-pilot modificat prin HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19]