DPO2338/2016
ID intern unic:  366765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2338
din  14.09.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
doamnei Lidia PANFIL
Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 690
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată și prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie substanțială la realizarea unor manifestări festive cu caracter de masă și merite în promovarea valorilor spirituale şi morale, doamnei Lidia PANFIL, regizor, profesor universitar, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2338-VII. Chişinău, 14 septembrie 2016.