DPO2339/2016
ID intern unic:  366767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2339
din  14.09.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Anatolie GHILAȘ
Publicat : 23.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 315-328     art Nr : 691
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la implementarea tehnologiilor performante în domeniile cadastru, geodezie și relaţii funciare şi activitate organizatorică intensă, domnului Anatolie GHILAȘ, director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, i  se conferă  „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2339-VII. Chişinău, 14 septembrie 2016.