OMFC120/2016
ID intern unic:  366841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 120
din  08.09.2016
cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012
privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional
Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”
(SIA RSAP)
Publicat : 27.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 337     art Nr : 1587     Data intrarii in vigoare : 08.09.2016
    În vederea realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011, realizării Planului de acțiuni pe anul 2013 privind implementarea inițiativei ”Guvern fără hîrtie”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 22.12.2012,  și asigurării îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 355  din  08.05.2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”,
ORDON:
    1.    Se completează lista autorităților contractante ce urmează să utilizeze SIA RSAP (Anexa nr. 7);
    2.    Autorităţile contractante menţionate  în punctul 1 al prezentului Ordin vor iniţia şi realiza procedurile de achiziţii publice de tip “Licitaţie publică” şi “Cerere a ofertelor de preţuri” exclusiv prin intermediul SIA RSAP începînd cu data de 17.10.2016.
    3.    Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare din data emiterii.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                       Octavian ARMAȘU

    Nr. 120. Chişinău, 8 septembrie 2016.


    anexa nr.7