HPO190/2016
ID intern unic:  366858
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 190
din  22.07.2016
pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova
cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaționale
pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 699     Data intrarii in vigoare : 22.07.2016
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel (se anexează).
    Art. 2. – Guvernul, în termen de 60 de zile, va elabora și va propune un plan de acțiuni în domeniile social și educațional pentru studierea Holocaustului și pentru organizarea evenimentelor de comemorare a victimelor acestuia.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI    Andrian  CANDU

    Nr. 190. Chișinău, 22 iulie 2016.


  Anexă

DECLARAŢIA
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea
Raportului final
al Comisiei Internaționale pentru Studierea
Holocaustului,
prezidată de Elie Wiesel
    Gradul de maturitate a societății și a clasei politice rezidă în capacitatea acestora de a trata corect atît victoriile, cît și ororile istorice. În istoria fiecărui stat există multiple momente de glorie care trebuie să alimenteze spiritul de apartenență la națiune, stat și comunitate. Însă ignorarea sau uitarea anumitor perioade istorice care au adus suferință și tragedie dezbină societatea și o îndepărtează de valorile umane.
    În pofida situației politice și a dificultăților economice, societatea noastră este una matură, care tinde spre toleranță, spre respectarea drepturilor tuturor și spre neacceptarea etnocentrismului. 
    Prezenta declarație a Parlamentului Republicii Moldova vine să aducă un omagiu victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului și să condamne persecuția sistematică și exterminarea evreilor de către naziști și de către  colaboratorii acestora în perioada anilor 1937–1944 pe teritoriul actual al Republicii Moldova.
    Este o obligație față de generațiile viitoare să cinstim memoria, victimele și supraviețuitorii celei mai grave crime a secolului al XX-lea. Oameni deportați, exterminați doar din simplul motiv că erau evrei sau romi. Din păcate, nici Republica Moldova nu a fost ferită de această urgie. Pe teritoriul nostru, în perioada anilor 30 și 40 ai secolului trecut, au avut loc represiuni, crime colective, care au fost cauzate doar de apartenența la etnie, fapte confirmate și de rezultatele cercetărilor efectuate de către Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, constituită în anul 2003 în România la inițiativa conducerii politice a statului. În anul 2004 a fost prezentat Raportul final al acestei comisii, care include o vastă cercetare a documentelor, mărturiilor, surselor istorice de orice fel, care descriu teroarea Holocaustului pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Datele raportului menționat demonstrează geneza mișcărilor antisemite violente, care ulterior au degenerat în pogromuri și în deportări în masă, crearea centrelor de concentrare și exterminare a cetățenilor de etnie evreiască. Conform datelor raportului, doar în anul 1941 între 45000–60000 de evrei au fost omorîți în Basarabia și în Bucovina, circa 105000–120000 evrei au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. Conform datelor aceluiași raport, din circa 25000 de romi trimiși în Transnistria, 11000 au murit. Din păcate, chiar astăzi mai există persoane și organizații care neagă sau ignoră amploarea acestor crime naziste împotriva umanității și faptul că ele au avut loc pe teritoriul actual al Republicii Moldova.
    Holocaustul reprezintă o mare tragedie istorică, dar și o lecție ale cărei fapte trebuie condamnate, precum și cunoscute. Condamnarea acțiunilor de învrăjbire, antisemite, xenofobe, de persecuție și de exterminare a evreilor este o garanție că astfel de evenimente tragice de trădare a umanității nu vor mai avea loc în societatea noastră.
    Prin prezenta declarație, Parlamentul Republicii Moldova acceptă Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, condamnă orice tentativă de ignorare și de negare a Holocaustului.
    Declarația în cauza este și mai actuală astăzi, cînd fenomenele etnocentrismului și al xenofobiei suferă mutații și capătă noi forme în Europa și în toată lumea. Or, condamnarea, recunoașterea Holocaustului nu este doar un act politic, ci și unul social, care exprimă clar că, prin memorie și istorie, nu vom admite niciodată niciun fel de acțiuni sau poziții care să pună în pericol valoarea umană. Este o dovadă că societatea noastră este una matură, tolerantă, europeană, deschisă, care știe să aprecieze corect trecutul și care își va proteja viitorul de intoleranță și de manipulare.
    Ne angajăm să nu permitem ca unele ideologii, unii oamenii sau unele organizații să încerce revizuirea istoriei și negarea Holocaustului. Considerăm că, prin educație, cercetare, discuții publice, memoria victimelor Holocaustului va fi cinstită, iar crimele – condamnate, astfel încît xenofobia, antisemitismul și rasismul să nu aibă loc în Republica Moldova.
    Vom încuraja mediul academic, școlile și universitățile din țară să inițieze cursuri, discuții tematice și simpozioane despre Holocaust întru educarea spiritului toleranței, umanismului și respectului reciproc. Or, numai prin educație și demers public putem fi siguri că societatea nu va fi manipulată și învrăjbită.
    Reprimarea adevărului, a amintirilor și memoriei colective nu este specifică cetățenilor Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova au rezistat tuturor încercărilor de revizuire a trecutului. Societatea noastră este compusă din mai multe comunități ale memoriei, în care toate victimele tuturor regimurilor antiumane sînt omagiate și cinstite, iar istoria ne-a învățat că ignorarea trecutului afectează viitorul.