DPO2346/2016
ID intern unic:  366863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2346
din  22.09.2016
privind conferirea de distincţii de stat unor сolaboratori
ai Academiei de Studii Economice a Moldovei
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 703
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic.  – Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Grigore BELOSTECINIC     - rector;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Alic BÎRCĂ                            -  conferenţiar universitar
    doamnei
    Evghenia FEURAȘ                  -  profesor universitar
    doamnei
    Rodica HÎNCU                       -  șef de catedră;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Angela CASIAN                     -  conferenţiar universitar
    doamnei
    Lilia GRIGOROI                     - decan
    doamnei
    Aurelia TOMȘA                      - șef de catedră.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2346-VII. Chişinău, 22 septembrie 2016.