OIFPSC890/2016
ID intern unic:  366919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 890
din  27.09.2016
cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.1222
din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Listei
agenților
economici – mari contribuabili pentru anul 2016
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1619     Data intrarii in vigoare : 30.09.2016
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi prevederilor Ordinului IFPS nr.267 din 14 aprilie 2011 cu privire la organizarea activității de administrare a marilor contribuabili precum și în vederea îmbunătățirii colectării încăsărilor la bugetul public național,
ORDON:
    1. Ordinul nr.1222 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Listei agenților economici - mari contribuabili pentru anul 2016  se modifică după cum urmează:
    - Se substituie poziția 414 din anexa la ordinul sus-menționat cu următoarea sintagmă „1005611004442 SC „INTER-TABAC” SRL”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Direcția gestionarea documentelor și arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoștința IFS teritoriale și subdiviziunilor structurale ale IFPS.
    4. Direcția generală administrarea marilor contribuabili va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                            Serghei PUȘCUȚA

    Nr. 890. Chişinău, 27 septembrie 2016.