OIFPSC658/2016
ID intern unic:  366935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 658
din  25.07.2016
cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența
obligațiilor față de buget, aprobatăprin Ordinul IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 342     art Nr : 1626
    În temeiul art.133 alin.(1) lit. c)  şi art.190 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare, în scopul realizării conforme a sarcinilor Serviciului Fiscal de Stat, majorării eficienței administrării fiscale, prevenirii și depistării cazurilor de încălcare fiscală, precum și în vederea conformării benevole a contribuabililor la prevederile legislației fiscale,
ORDON:
    I. Instrucțiunea privind  evidența obligațiilor  față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie  2014, se  completează  după cum urmează:
    Punctul 80 din Instrucțiune se va completa cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    În cazul solicitării certificatului cu destinația ”pentru modificarea fondatorilor și/sau conducătorului”, certificatul se va elibera doar cu condiția executării în prealabil de către contribuabilul solicitant  a prevederilor punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din  17.03.1998  în partea ce ține de obligativitatea restituirii Serviciului Fiscal de Stat a  formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate  neutilizate.”
    II. Responsabilitatea asupra executării prevederilor  în cauză revine șefilor IFS teritoriale și șefului  Direcției generale administrarea marilor contribuabili a IFPS.
    III. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi altor organe interesate și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 658. Chişinău, 25 iulie 2016.