OIFPSC789/2016
ID intern unic:  366936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 789
din  24.08.2016
privind abrogarea Ordinului IFPS nr.1169 din 01.08.2014
cu privire la evidența fiscală a persoanelor fizice ce practică
servicii profesionale licențiate
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 342     art Nr : 1627
    În conformitate cu art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal și în legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-192 din 01.07.2016) în partea ce ține de art.163 alin.(5) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se abrogă Ordinul IFPS nr.1169 din 01.08.2014 cu privire la evidența fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licențiate în legătură cu efectuarea modificărilor prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-192 din 01.07.2016 în partea ce ține de art.163 alin.(5) din Codul fiscal.
    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 789. Chişinău, 24 august 2016.