OIFPSC791/2016
ID intern unic:  366937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 791
din  24.08.2016
la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget,
aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 342     art Nr : 1628
    În temeiul art.133 alin.(1) lit. c), art.190 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007) și în legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-192 din 01.07.2016), în partea ce ține de titlul VI¹ din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Anexa nr. 1 la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie  2014, se va completa cu un rînd nou cu următorul cuprins:
 
 
113611

Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat

2

    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi altor organe interesate și va  asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 791. Chişinău, 24 august 2016.