OIFPSC866/2016
ID intern unic:  366939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 866
din  08.09.2016
privind completarea Ordinului IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 342     art Nr : 1630
    În legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-192 din 01.07.2016) în partea ce ține de art.167 alin.(41) din Codul fiscal și în conformitate cu art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între SFS și instituțiile financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-102/645 din 25.05.2012) se completează după cum urmează:
    1) în titlurile Ordinului IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între SFS și instituțiile financiare și Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat și instituțiile financiare sintagma „ și instituțiile financiare” se substituie  cu  sintagma „ , instituțiile financiare și Trezoreria de Stat”;
    2) la punctele 1-4 din Ordin după sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”  se completează cu sintagma „ , Trezoreria de Stat”;
    3) la pct.5 din Ordin după textul „conectarea gratuită a” sintagma „instituțiilor financiare” se substituie cu cuvîntul „acestora”;
    4) pe tot parcursul textului sintagma „instituția financiară/instituții  financiare” la diferite cazuri gramaticale  se completează cu sintagma „ ,Trezoreria/ Trezoreriei de Stat”  la cazul respectiv;
    5) la pct.4 din Instrucțiune după sintagma „instituția financiară” se completează cu sintagma „și Trezoreria de Stat” iar cuvîntul „întocmește” se substituie cu cuvîntul „întocmesc”.
    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va publica prezentul ordin  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT
                                           Andrian TIMOTIN  

    Nr. 866. Chişinău, 8 septembrie 2016.