DPO2351/2016
ID intern unic:  366958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2351
din  28.09.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Gheorghe DIACONU
Publicat : 07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352     art Nr : 720
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul pisciculturii, contribuţie substanțială la dezvoltarea infrastructurii social-economice şi activitate managerială intensă, domnului Gheorghe DIACONU, director executiv al Întreprinderii Piscicole „Costești” SA, raionul Ialoveni, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2351-VII. Chişinău, 28 septembrie 2016.