HGO1011/2016
ID intern unic:  366969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1011
din  26.08.2016
cu privire la Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019)
Publicat : 07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352     art Nr : 1190
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019), conform anexei.  
    2. Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019) va servi organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor autorităţi administrative centrale ca bază pentru elaborarea proiectului bugetului de stat pe anul 2017, iar autorităţilor administraţiei publice locale – ca suport la planificarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale și elaborarea programelor locale de dezvoltare a teritoriilor respective.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                           Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                            Octavian Armaşu

    Nr. 1011. Chişinău, 26 august 2016.


    cadrul bugetar

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3.1-7.3

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10.1-10.2