HGO1115/2016
ID intern unic:  367034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1115
din  07.10.2016
cu privire la unele măsuri de prevenire
a introducerii pestei porcine africane
Publicat : 11.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 353-354     art Nr : 1206
    În temeiul art. 11 din Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119-120, art. 838), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se interzice, pînă la declararea la Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor (OIE) de către autorităţile sanitar-veterinare din Ucraina ca fiind ţară sau zonă liberă de pestă porcină africană, conform Codului Terestru, importul din această ţară:
    1) al animalelor vii receptive la virusul pestei porcine africane (porcii domestici şi mistreţi);
    2) al materialului seminal, ovulelor şi embrionilor proveniţi de la animale receptive la virusul pestei porcine africane;
    3) al cărnii, preparatelor din carne, produselor din carne şi al oricăror alte produse care conţin carne provenită de la animale receptive la virusul pestei porcine africane;
    4) al produselor şi subproduselor de origine animală provenite de la animale receptive la virusul pestei porcine africane;
    5) al materiei prime pentru furaje, furajelor combinate, furajelor complementare, preamestecurilor şi furajelor complete.
    2. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va asigura intensificarea controlului şi va examina detaliat fiecare solicitare a operatorilor economici solicitanţi ai avizului sanitar-veterinar de import al animalelor vii şi produselor prevăzute în punctul 1 din prezenta hotărîre.
    3. Instituţia Publică „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” va asigura, în regim de urgenţă, recepţionarea probelor, în caz de suspiciune la pesta porcină africană, pe care le va supune examinării în maximum 24 de ore sau le va transmite către laboratoarele internaţionale de referinţă.
    4. Serviciul Vamal şi Departamentul Poliţiei de Frontieră vor identifica şi vor ridica bunurile şi mărfurile prevăzute în punctul 1 din prezenta hotărîre, în cadrul controalelor sistematice a mărfurilor şi bagajelor, la intrarea în Republica Moldova din Ucraina.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                Andrei Galbur
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Eduard Grama
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan

    Nr. 1115. Chişinău, 7 octombrie 2016.