DPO2365/2016
ID intern unic:  367040
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2365
din  05.10.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenței Sale domnului Rosen PLEVNELIEV
Publicat : 14.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 355-359     art Nr : 727
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se conferă Excelenței Sale domnului Rosen PLEVNELIEV, Președintele Republicii Bulgaria, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuția sa deosebită la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor moldo-bulgare de prietenie și colaborare și pentru susținerea constantă a eforturilor de integrare europeană .

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2365-VII. Chişinău, 5 octombrie 2016.