DPO2372/2016
ID intern unic:  367043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2372
din  10.10.2016
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 14.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 355-359     art Nr : 730
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în salvgardarea, asanarea ecologică și studierea ecosistemelor silvicole din zona Codrilor, contribuție substanțială la restabilirea speciilor rare de animale şi plante în rezervațiile naturale și activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Boris CUROȘ        - director al Rezervației Naturale
                                                   de Stat „Plaiul Fagului”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Vitalie GOGU        - director al Rezervației Naturale
                                                    de Stat „Codrii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2372-VII. Chişinău, 10 octombrie 2016.