DPO2373/2016
ID intern unic:  367044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2373
din  10.10.2016
privind conferirea de distincții de stat unor angajați
ai Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
Publicat : 14.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 355-359     art Nr : 731
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi promovarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BUDEVICI-PUIU Anatolie     -    șef de catedră
    DORGAN Viorel                     -    prim-prorector
    TRIBOI Vasile                         -    decan;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BRANIȘTE Gheorghe              -    șef de catedră
    BUDEVICI-PUIU Liliana         -    prorector
    CALUGHER Viorica               -    șef de catedră
    CARP Iurie                              -    director de departament
    MANOLACHI Victor              -    prodecan
    MOCROUSOV Elena              -    șef de catedră
    POLEVAIA-SECĂREANU
    Angela                                      -    șef de catedră
    POVESTCA Lazari                  -    șef de catedră
    RACU Serghei                          -    decan
    TOMA Andrei                          -    prorector.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2373-VII. Chişinău, 10 octombrie 2016.