OMFC126/2016
ID intern unic:  367071
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 126
din  03.10.2016
cu privire la modificarea componenţei nominale
a Consiliului controlului financiar public intern
Publicat : 14.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 355-359     art Nr : 1671     Data intrarii in vigoare : 03.10.2016
    În vederea realizării prevederilor articolului 29 litera b) şi articolului 30 alineatul (3) din Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. Se aprobă modificările în Anexa nr. 2 din Regulamentul de funcţionare a Consiliului controlului financiar public intern, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.114 din 12 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1379), şi anume:
    - sintagma „TROCIN Gheorghe” se substituie cu sintagma „CUNEȚCHI Tatiana”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

    MINISTRUL FINANȚELOR                           Octavian ARMAŞU

    Nr. 126. Chişinău, 3 octombrie 2016.