DPO2367/2016
ID intern unic:  367132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2367
din  06.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolae MELNIC
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 737
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecționarea tratamentului profilactic și curativ şi activitate organizatorică intensă, domnului Nicolae MELNIC, șef al policlinicii Stațiunii Balneoclimaterice „Codru” SRL, satul Hîrjauca, raionul Călărași, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2367-VII. Chişinău, 6 octombrie 2016.