DPO2368/2016
ID intern unic:  367134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2368
din  06.10.2016
privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă”
domnului Igor CAPRIAN
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 738
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese în activitatea de creaţie, merite în realizarea de picturi murale în lăcaşe de cult şi înaltă măiestrie profesională, domnului Igor CAPRIAN, pictor restaurator, i se conferă titlul onorific „Maestru în Artă”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2368-VII. Chişinău, 6 octombrie 2016.