DPO2376/2016
ID intern unic:  367136
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2376
din  12.10.2016
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 740
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităților publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică  intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Valentin GUZNAC     -  secretar general adjunct al Guvernului;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Veronica DIMA          -   consultant principal în cadrul Cancelariei
                                            de Stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2376-VII. Chişinău, 12 octombrie 2016.