DPO2377/2016
ID intern unic:  367137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2377
din  12.10.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Victor VIZIR
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 741
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în dezvoltarea ramurii vitivinicole și înalt profesionalism, domnului Victor VIZIR, administrator al Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria  Hîncești”, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2377-VII. Chişinău, 12 octombrie 2016.