OIFPSC1003/2016
ID intern unic:  367232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1003
din  12.10.2016
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului IFPS nr.295 din 08.06.2010
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 1783     Data intrarii in vigoare : 12.10.2016
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale, în vederea executării cadrului legal aferent acțiunilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, conducându-ne de prevederile art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.295 din 8 iunie 2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.98-99/366 din 15.06.2010) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) Textul „art.61 alin.(1) din Legea insolvabilităţii nr.632 din 14.11.2001”, se exclude;
    2) Sintagma din pct.1 al ordinului „– anexa nr.1 la prezentul ordin”, se completează cu textul „ , aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din prezentul ordin;”;
    3) Sintagma din pct.1 al ordinului „– anexa nr.2 la prezentul ordin”, se completează cu textul „ , aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din prezentul ordin;”;
    4) Sintagma din pct.1 al ordinului „– anexa nr.3 la prezentul ordin”, se completează cu textul „ , aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din prezentul ordin;”;
    5) Punctul 1 al ordinului se completează cu 3 subpuncte noi, cu următorul conținut:
    · “Hotărârea cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale” – anexa nr.4 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit. e) din prezentul ordin;
    · “Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale” – anexa nr.5 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit. e) din prezentul ordin;
    · „Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale” – anexa nr.6 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit. e) din prezentul ordin.
    2. Se aprobă următoarele formulare tip:
    1) “Hotărârea cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale”, din anexa nr.4 la Ordinul nr.295 din 08.06.2010 – anexa nr.1 la prezentul ordin;
    2) “Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale”, din anexa nr.5 la Ordinul nr.295 din 08.06.2010 – anexa nr.2 la prezentul ordin;
    3) „Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale”, din anexa nr.6 la Ordinul nr.295 din 08.06.2010 – anexa nr.3 la prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Direcția gestionarea documentelor şi arhivare (dna Irina Zalevschi) va aduce la cunoștință prezentul ordin subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 1003. Chişinău, 12 octombrie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3