DPO2355/2016
ID intern unic:  367250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2355
din  03.10.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Ilie LUPU
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 758
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învățămîntului universitar, pentru contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă, domnului Ilie LUPU, profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), i se conferă  „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2355-VII. Chişinău, 3 octombrie 2016.