DPO2382/2016
ID intern unic:  367251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2382
din  19.10.2016
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 759
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuție la realizarea politicii sociale a statului şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Eduard BERNAZ     -    șef de secție la Spitalul Clinic Republican
    domnului
    Boris GÎLCA           -    consilier al viceprim-ministrului în domeniul
                                         sănătății;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Boris GOLOVIN     -    deputat în Parlament, membru al Comisiei
                                          protecție socială, sănătate și  familie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2382-VII. Chişinău, 19 octombrie 2016.