DPO2386/2016
ID intern unic:  367252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2386
din  20.10.2016
privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 760
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă”, municipiul Bălți
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Dumitru CĂLDARE           - conferențiar universitar la Universitatea
                                                de Stat din Moldova
    doamnei
    Ecaterina DĂNILĂ            - profesoară la Liceul Teoretic cu profil
                                                de Arte „Mihail Berezovschi”, municipiul
                                                Chișinău
    domnului
    Vasile GRATI                     - profesor universitar la Universitatea de
                                                 Stat din Tiraspol (cu sediul la  Chişinău)
    doamnei
    Larisa GRINCIUC              - profesoară la Liceul Academiei de Științe
                                                 a Moldovei
    doamnei
    Evghenia MARIN                - șef de serviciu la Ministerul Educației
    domnului
    Gheorghe MIȘCOI             - profesor universitar la Universitatea
                                                 Liberă  Internațională din Moldova
    doamnei
    Domnița NEMȚANU          - profesoară pensionară, comuna Cărpineni,
                                                  raionul Hîncești
    domnului Ion ROȘCA          - șef al Centrului Metodic Raional al
                                                  Direcției Educație Sîngerei;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Ioan ALEXANDRU            - conferențiar universitar la Universitatea
                                                  Liberă Internațională din Moldova
    doamnei
    Valentina CUJBA                 - șef adjunct al Direcției Generale Educație,
                                                  Tineret și Sport a  Consiliului Municipal
                                                  Chișinău
    domnului
    Stelian CULEA                    - lector superior la Universitatea Pedagogică
                                                  de Stat „Ion Creangă” din  Chișinău
    domnului
    Oleg DOBROVOLSCHI     - lector superior la Universitatea Tehnică
                                                  a Moldovei
    domnului
    Dumitru GRAMA                 - conferențiar universitar la Universitatea
                                                   Liberă Internațională din  Moldova
    domnului
    Anatolie IVANU                  - șef al Direcției Educație, Tineret și Sport,
                                                   sectorul Botanica, municipiul Chișinău
    domnului
    Veaceslav PERJU                - profesor universitar la Universitatea Liberă
                                                  Internațională din Moldova
    domnului
    Iurie RAȘCULIOV              - director al Școlii Profesionale nr. 3,
                                                   municipiul Chișinău
    doamnei
    Maria
    SALTANOVSCAIA           - director adjunct al Liceului Teoretic
                                                  „N. V. Gogol”, municipiul Chișinău
    domnului
    Vladimir SURDU                 - director al Școlii Profesionale nr. 3,
                                                   municipiul  Bălți
    domnului
    Serghei ȚURCAN                - șef de catedră la Universitatea Liberă
                                                   Internațională din Moldova
    doamnei
    Iulia UNTILĂ                       - director al Instituției preșcolare nr. 224,
                                                   comuna Cruzești, municipiul Chișinău;
Titlul Onorific „Om Emerit”
    domnului
    Ion BOSTAN                      -  academician, profesor universitar la
                                                   Universitatea Tehnică a Moldovei
    domnului
    Mihai BRADU                     -  lector la Universitatea Liberă Internațională
                                                   din  Moldova
    domnului
    Nicolae CHICUȘ                 -  rector al Universității Pedagogice de Stat
                                                   „Ion Creangă” din Chișinău;
Titlul Onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Vasile CIREȘ                       -  director al Clubului studențesc al Universității
                                                    Tehnice a Moldovei, conducător al Ansamblului
                                                    de dans „Tinerețea”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2386-VII. Chişinău, 20 octombrie 2016.