DPO2391/2016
ID intern unic:  367253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2391
din  21.10.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Dainius ŽALIMAS
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 761
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuția sa substanțială la dezvoltarea și consolidarea cooperării interdepartamentale în domeniul dreptului constituțional dintre Republica Lituania și Republica Moldova, domnului Dainius ŽALIMAS, președinte al Curții Constituționale a Republicii Lituania, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2391-VII. Chişinău, 21 octombrie 2016.